Alles is energie

Alles is energie

0 Comments

Wij staan allemaal energetisch in contact met elkaar. Soms blijven energieën van anderen, of eigen oude emoties in ons systeem hangen en vinden deze geen uitweg. Hier kun je soms behoorlijk last van hebben. Dit kan zich uiten in fysieke klachten zoals hoofdpijn, misselijkheid, vermoeidheid, maar je kunt ook gevoelens van de ander overnemen zoals onzekerheid en depressies.

Veel ziektes worden veroorzaakt door negatief geladen energieën.

Het aan en afvoeren van de energie van het lichaam kan door allerlei oorzaken verstoord worden, als men hier niets aan doet, wordt het immuunsysteem zwakker en zullen er uiteindelijk lichamelijke en of geestelijke klachten ontstaan.
Als de energiedoorstroming goed is, zullen lichaam en geest zelf voldoende kracht (energie) hebben om vitaal te blijven. Door het herstellen en het onderhouden van het energiesysteem zal men zich veel sterker en gezonder gaan voelen en kan het lichaam zichzelf herstellen van ziekte.

Door de overvloed van informatie waaraan we tegenwoordig worden blootgesteld raken we steeds verder verwijderd van onszelf.
We lopen onszelf voorbij en richten ons steeds meer op externe zaken waardoor we vaak de essentie van het leven uit het oog verliezen.

Hierdoor raken we vermoeid, gefrustreerd of lopen we vast in emoties en negatieve gedachten.

 

vlinder

 

Inhoudsopgave

ALLE ENERGIE DRAAIT IN CIRKELS ROND

Als wij energiewezens van licht zijn en als alles in cirkels ronddraait, dan zijn we de generatoren en de grondleggers van alles wat zich in ons leven voordoet.

 

WAT JE ZAAIT ZUL JE OOGSTEN

Het is een natuurkundig principe dat energie niet gecreëerd noch vernietigd kan worden, het kan slechts worden “getransporteerd” van de ene vorm in de andere. Alles in het Universum is energie, inclusief wij zelf, en alles is “één lichaam” van energie en bestaat uit deeltjes, zo klein dat ons verstand moeite heeft zich een beeld te vormen van het belang van dit gegeven. Op microscopisch niveau zijn we niet meer dan een wervelende massa elektronen en energieatomen die razendsnel ronddraaien. We zijn allemaal verbonden met deze zee van energie. Deze energie noemen we Prana, Chi of levensenergie. Wij “zijn” dit krachtveld van energie. Als je dit niet gelooft en denkt dat je geen deel uitmaakt van deze kracht, probeer er dan maar eens uit te stappen! Het is onmogelijk! Het begrip van het concept: “alles is energie en energie beweegt in cirkels” is absoluut nodig om verder te komen op dit pad van verlichting.

 

ONZE GEDACHTEN ZIJN ENERGIE

Niet alleen onze gedachten maar ook alles wat wij voelen, zeggen en doen vertegenwoordigt een vorm van
energie. Ieder van ons is zowel wakker als in onze slaap, een krachtige energiezender.
De 4 vormen van energie zijn:

GEDACHTEN ←→ VISIES
GEVOELENS ←→ EMOTIES
WOORDEN ←→ BESLUITEN
DADEN ←→ ZAKEN

 

Dit schema geeft een beknopt beeld van ieder van ons. Dit is het! Dit is wat we zijn, een energiemassa! Onze geest, ons bewustzijn, beweegt deze energie voort. In termen van energie zijn wij een samenstelling van deze vier vormen en meer niet.

Wij zijn de som van:

GEDACHTEN – GEVOELENS – WOORDEN – DADEN

Dat is vervolgens het bewijs dat wij:

 

ALLEMAAL VAN NATURE GELIJK ZIJN

Wat we in ieder moment denken, voelen, zeggen en doen, zendt een resonantieveld uit in het Universum, dat naar ons terugkeert om onze werkelijkheid te scheppen (spiegels). Ons bewustzijn bestuurt deze energie en we programmeren ons bewustzijn met boodschappen die we naar elkaar uitzenden. Maar onthoud: energie is energie en zal de weg van de minste weerstand volgen. Daarom geldt dat als we ons richten op de gewenste resultaten, onze energieën ons zullen ondersteunen om die resultaten te verkrijgen. Dit is een Metafysische wet. Door deze vier vormen van energie (gedachten, gevoelens, woorden en daden.

 

CREËREN WE IEDER ONZE EIGEN WERKELIJKHEID

Aangezien energie, energie is en in cirkels ronddraait, en datgene wat wij uitzenden naar ons terugkomt, bestaat er niet zoiets als een vruchteloze gedachte! Met deze kennis kunnen we de wereld op zijn kop zetten en de Hemel op Aarde brengen, Atlantis kan weer verrijzen, want dit besef is bestemd om alle mensen op Aarde te bekrachtigen. Aangezien we nu weten dat we verantwoordelijk zijn voor het scheppen van onze eigen werkelijkheid, belanden we bij de volgende vragen: waar is ons machtspunt? Vanaf welk punt in de tijd is onze werkelijkheid afkomstig? Waar beginnen we? Hier is maar één antwoord op.

 

ONS MACHTSPUNT IS NU!

De enige werkelijkheid die wij hebben, ligt in ieder moment zelf. Wat we op elk moment doen, schept onze bestemming. Toch zijn er twee dingen die ons van onze macht afhouden: het verleden en de toekomst. Waar is het verleden? Alle dingen die we hebben meegemaakt zijn slechts gedachten en energie in ons hoofd. Ieder persoon heeft een andere kijk op de werkelijkheid op basis van individuele ervaringen. Bijgevolg is het verleden niet langer werkelijk, het is er niet meer. Het is een illusie, laat het dus los! Waar is morgen? Waar is de toekomst?

Je hebt de toekomst nog niet gecreëerd met je gedachten, gevoelens, woorden en daden van vandaag. Bijgevolg is ook de toekomst niet echt, dus laat al je zorgen en angsten over de toekomst los!

Helaas besteden we het grootste deel van onze tijd aan het zorgen maken over het verleden en de toekomst.

Zowel het verleden als de toekomst zijn illusies in het heden! Observeer je gedachten dagelijks en stel vast hoeveel kostbare energie je spendeert aan deze mentale valkuilen.

 

natuur

 

Elke keer dat je angst of spijt hebt, beroof jij jezelf van je kostbare tijd in het huidige moment om je toekomst te creëren. Deze gedachten beroven ons van onze dromen en verzwakken ons, want alle gedachten die gebaseerd zijn op angst zuigen langzaam het licht in ons weg. Vergeet niet dat wij energiewezens zijn en ons verstand bepaalt de manier waarop we onze kostbare substantie benutten.

De strijd van goed en kwaad (het ego) wordt op het aardse vlak uitgespeeld. Onbewuste mensen zijn louter marionetten in dit gevecht. Het gaat hier om het onzichtbare gevecht tussen de duisternis en het Licht of het
onbewuste en het bewuste.

Uiteindelijk transformeert het Licht de duisternis altijd.

Het is belangrijk te herinneren dat het onderbewuste geen macht over je heeft, tenzij jij het die macht geeft. Het Licht is de enige bescherming die wij nodig hebben, aangezien wij volledig beschermd zijn in de Christusenergie. Er is niets om bang voor te zijn, behalve voor de angst zelf! We zijn allemaal van nature gelijk en onze bestemming wordt bepaald door wat we ieder moment doen met onze gedachten, gevoelens, woorden en daden. Het ego daagt ons constant uit!

Laat je uitdagen, maar blijf in je machtsmoment, ieder moment van iedere dag, door het innerlijk of Goddelijk Licht in stand te houden en door je aandacht steeds te richten op de meest pure en meest positieve gedachten die je maar kunt bedenken.

 

Het ego dat ons op de proef stelt en onze geest probeert te verzwakken, weet dat als het ons mentale en emotioneel lichaam in staat van verwarring kan houden, wij kwetsbaar worden.

Televisie draagt ook bij aan deze gemoedstoestand. Nieuwsreportages, shows, amusement en zelfs tekenfilms voor kinderen zitten vol geweld, oorlog, mishandeling, misdaad, gruwel en duisternis. De werkelijkheid is dat deze beelden, gevoelens, woorden en daden constant ons denken bombarderen en er gedachten inplanten die wij vervolgens terug projecteren op de maatschappij.

Ons collectief bewustzijn schept zo de werkelijkheid om ons heen. Om de omstandigheden om ons heen te kunnen veranderen, moeten we met ons Hogere Zelf denken, eerst als individu en daarna als collectief. Zo zenden we een frequentie uit die hogere trillingen aan zal trekken en dingen om ons heen zal doen veranderen.

Als we wat er in ons midden gebeurt als werkelijkheid aanvaarden, door de gebeurtenissen te bevestigen met onze gedachten, creëren wij nog meer ego.

Wij moeten voor de juiste gedachten kiezen. We moeten beginnen met het veranderen van ons bewustzijn, door te denken aan en te geloven in de harmonie en de volmaaktheid van morgen.

Het verstand beheerst onze gedachten, dus als wij ons verstand disciplineren om sterker te worden en dat volmaakt beeld voor ogen te houden, dan kunnen we als collectief bewustzijn onze bestemming veranderen.

Dit kan maar tot stand worden gebracht in ieder moment van de tijd zelf. Als dit betekent dat we de televisie uit moeten zetten om onszelf rust te gunnen, om onze perfecte visie te behouden, dan zouden we dat moeten doen. Verander jezelf en je hebt de macht om je omgeving te veranderen. Als we ons verenigen in het Licht, hebben we collectief de macht om de wereld te veranderen.

 


Related Posts

Spirituele aromatherapie

Spirituele aromatherapie

Aromatherapie is het inademen van natuurlijke geuren, massage met welriekende oliën, geurende baden en het innemen van essences in minieme dosis, om gezondheid te bewerkstelligen. Bij de spirituele aromatherapie of subtiele aromatherapie denkt men in de eerste plaats aan niet-fysieke toepassingen van essentiële oliën. Bij […]

Wat is gelukkig zijn?

Wat is gelukkig zijn?

Gelukkig zijn is blij zijn met wat is en wat je hebt. Wees blij met jezelf, anderen en je omgeving. Complimenteer en wordt steeds gelukkiger. Dit betekent dat je je verzoent met jezelf, anderen en je omgeving, door mildheid, vergeven, toegeven, complimenteren en door je […]Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.